Tájékoztatás a választható portfóliókról

A magán-nyugdíjpénztári választható portfóliós rendszer


A nyugdíjpénztár választható befektetési portfóliót biztosító rendszert működtet, amelyben a pénztár felhalmozási időszakban lévő tagjainak egyéni nyugdíjszámláján lévő megtakarítása - a nyugdíjkorhatárig hátralévő idő, illetve a tag döntése alapján - a portfóliók valamelyikébe kerül elhelyezésre.

A választható portfóliós rendszerben három portfóliót kell működtetni, amelyek az alábbiak:

  • klasszikus,
  • kiegyensúlyozott,
  • növekedési.

A választható portfóliós rendszer indításakor (2009.01.01.) a Pénztár a Tagok egyéni számláit a nyugdíjkorhatárukig hátralévő idő alapján

  • amennyiben a hátralévő idő a 15 évet meghaladja, akkor a tag egyéni számláját a növekedési portfólióba,
  • amennyiben a hátralévő idő 5-15 év között van, akkor a tag egyéni számláját a kiegyensúlyozott portfólióba,
  • amennyiben a hátralévő idő 5 évnél kevesebb, akkor a tag egyéni számláját a klasszikus portfólióba

sorolta be, amennyiben a Pénztártag nem választott portfóliót. Ennek értelmében a Pénztártag a nyugdíjkorhatárának eléréséig hátralévő idő alapján meghatározott besorolástól eltérhet (egyedi portfólióváltás), azonban a nyugdíjkorhatárt megelőző 5 évben a növekedési portfóliót nem választhatja.

A tagnak a pénztár felé írásban nyilatkoznia kell az egyedi portfólióváltási igényéről, amely nem vonható vissza. A pénztárnak a tag nyilatkozatában meghatározott fordulónapot követő 8 munkanapon belül a portfólióváltást végre kell hajtania. A tag portfólióváltási igénye az előző portfólióváltástól számított 6 hónap elteltével teljesíthető. A nyilatkozatot a fordulónapot megelőzően, legfeljebb az azt megelőző 10. munkanapig kell benyújtani. Amennyiben a nyilatkozat fordulónapot nem jelöl meg, akkor a pénztár legkésőbbi fordulónapként a kézhezvételt követő 10. munkanapot tekintheti.

Az 1997. évi LXXXII. törvény alapján a pénztártag elveszti a hozamgaranciára való jogosultságát, ha a felhalmozási időszakban az egyedileg kezdeményezett portfólióváltások között nem telt el legalább öt év. Az öt év megállapításakor nem kell figyelembe venni a 2009. december 31-éig kezdeményezett portfólióváltásokat.

Egyedi portfólióváltást a pénztártag a portfólióváltási nyilatkozatának kitöltésével jelenthet be a Pénztár felé.

Amennyiben a Portfólióváltási nyilatkozat hibásan, vagy hiányosan került kitöltésre, a Pénztár a váltást nem hajtja végre. Ebben az esetben a Pénztár a benyújtást követő tíz munkanapon belül írásban tájékoztatja a Tagot, hogy rendelkezését a hibák, hiányosságok miatt nem hajtotta végre. Az első portfólióváltás díjmentes, minden további portfólióváltás díja a váltás fordulónapján érvényes egyéni számlakövetelés 1 ezreléke, maximum 2 000 Ft.


A Szövetség Magánnyugdíjpénztár által kínált választható portfóliók


Portfólió

Növekedési portfólióv

Kiegyensúlyozott portfólió

Klasszikus portfólió

Jellemzői

nagyobb kockázatot hosszú távon a nagyobb hozam reményében

közepes kockázati szint mellett átlagos mértékű hozamok érhetők el

alacsony kockázat mellett alacsonyabb, de egyenletesebb hozamok

A portfólió optimális befektetési időtávja:

15 évet meghaladja

5 és 15 év között

0 és 5 év közötti

Portfólió összetétele:

Cél

Min-max

Cél

Min-max

Cél

Min-max

Rövid lejáratú magyar állampapírok:

7%

0%-20%

7%

0%-20%

100%

0%-100%

Hosszú lejáratú magyar állampapírok:

40%

20%-60%

65%

45%-85%v

-

Magyar vállalati, hitelintézeti, jelzálog értékpapírok:

8%

0%-40%

8%

0%-40%

-

Hazai részvények:

13%

0%-20%

4%

0%-20%

-

Külföldi részvények:

32%

16%-35%

16%

0%-20%

-

Portfólió kockázata

magas
(főként deviza, árfolyam és ország kockázat)

közepes
(főként árfolyam, ország kockázat)

alacsony
(főként árfolyam és likviditási kockázat)

Kiknek ajánljuk?

a nyugdíjig, vagy nyugdíjkorhatár eléréséig hátralévő idő min.15 év

vA nyugdíjig, vagy nyugdíjkorhatár eléréséig hátralévő idő 5 -15 év

a nyugdíjig, vagy nyugdíjkorhatár eléréséig hátralévő idő max. 5 év

Az elszámolóegységek és az egyes pénztárak portfólióinak árfolyamára vonatkozó összehasonlító adatok megtalálhatók a Magyar Nemzeti Bank honlapján: www.mnb.hu

A választható portfóliós rendszerről további tájékoztatást a Pénztár Választható portfóliós Szabályzata tartalmaz.

Egyéni számla

Tagi azonosító
Adóazonosító

Ügyfélszolgálat

  személyes telefonos
Hétfő 0800 - 1800 0800 - 2000
Kedd 0800 - 1600 0800 - 1600
Szerda 0800 - 1600 0800 - 1600
Csütörtök 0800 - 1600 0800 - 1600
Péntek 0800 - 1400 0800 - 1400

Telefon/Fax: +36-1-688-4658, +36-1-688-4659

E-mail: ugyfelszolgalat@szovetsegnyp.hu

A Pénztár bankszámlaszáma tagdíjfizetéshez: 10918001-00000416-21960005

Számlavezető bank neve és címe: UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

SWIFT kód: BACXHUHB

IBAN számlaszám: HU69 1091 8001 0000 0416 2196 0005

Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. (Módusz Irodaház)