Tisztelt Pénztártagjaink!

Fontosabb jogszabályi változások 2015.01.01-től

  • Amennyiben a tagság 70%-ánál kevesebben fizetnek tagdíjat 6 hónap átlagában legalább 2 hónapig, akkor a pénztár végelszámolással megszűnik.
  • Változott a befizetett tagdíj tartalékok közötti felosztási aránya: 97,5% a fedezeti tartalékra kerül jóváírásra, míg 2,5% a működési tartalékra.
  • A nem fizető tagoktól a kötelező tagdíj működési tartalékra jutó részével, azaz 2,5%-ával megegyező hozam levonható az egyéni számláról.
  • Ismét vissza lehet lépni a társadalombiztosítási rendszerbe. Visszalépés esetén a tag nyilatkozata alapján az egyénileg befizetett tagdíj összege, az esetleges tagdíjkiegészítés és amennyiben az egyéni számlán keletkezett reálhozam (a továbbiakban: visszalépő tagi kifizetés) a Tag részére visszafizetendő. (reálhozam = egyéni számla kilépéskori egyenlege - nyugdíjjárulék terhére befizetett tagdíjak inflációval növelt összege)
  • Szabályozásra került a magánpénztárak által nyújtható nyugdíjszolgáltatás. Szolgáltatást a pénztár saját maga is nyújthat, de biztosítótól is vásárolhat. A biztosító életjáradékot folyósíthat, míg a pénztár által folyósítható járadék mértékét az egyéni számla és a tag hátralevő élettartamának hányadosa határozza meg. Ahhoz, hogy a pénztár járadékot szolgáltasson, a Felügyelet által elfogadott szolgáltatási szabályzattal és 100 millió forint összegű saját tartalékkal kell rendelkeznie. Azt, hogy mit kell a szolgáltatási szabályzatnak tartalmaznia, azt kormányrendelet fogja szabályozni.

Mindez azt jelenti, hogy jelenleg a Pénztár nem tud járadékot szolgáltatni, és ezt a jövőben sem tervezi, hiszen nem áll 100 millió forint rendelkezésére, amit el tudna különíteni.

Jelenleg biztosító intézettől sem lehet életjáradékot vásárolni, így a nyugdíjba vonuló Pénztártagjaink az alábbi lehetőségek közül választhatnak:

  • megtakarításukat a Pénztárban hagyva és hozammal gyarapítva megvárják, míg lesz olyan Biztosító, amelyik pénztári életjáradékot fog folyósítani.
  • visszalépnek a társadalombiztosítási rendszerbe. Ebben az esetben 100% öregségi nyugdíj kerül részükre megállapításra és ez esetben is kifizetésre kerül a visszalépő tagi kifizetés.

Tisztelt Pénztártagjaink!

A Napi Gazdaság online oldalán megjelent egy cikk, melyben az NGM-re hivatkozva azt közölték, hogy a magánnyugdíjpénztárak esetleges végelszámolása során nem csak a TB-rendszerbe, hanem önkéntes pénztárba is átvihető az eddigiekben felhalmozott teljes megtakarítás.

Ezt a benyújtott törvényjavaslat, sem annak módosító indítványai nem tartalmazzák.

A benyújtott törvényjavaslat azt tartalmazza, hogy amennyiben a hatályos jogszabályok miatt egy pénztár végelszámolásra kényszerül, akkor a befizetett tagdíj-kiegészítések, egyéni tagdíjbefizetések és a reálhozam összege felvehető vagy vihető át egy választott önkéntes nyugdíjpénztárba.

A Szövetség Nyugdíjpénztár fontosnak tartja e lényeges különbség kiemelését, amely semmiképpen sem összemosható a teljes számlaegyenleg átvihetőségével, amelyet a cikk értelmezésünk szerint sugall. Az esetleges magánpénztári végelszámolás következtében történő TB-visszalépés során a járulék jellegű befizetések inflációval megnövelt összege tehát továbbra is, hasonlóan a 2011. és 2012. évi visszalépéshez a Magyar Állam felé kerül elszámolásra.

Tájékoztatás Tagjainknak

Tájékoztatjuk Tagjainkat, hogy 2014.12.01-i dátummal az MSZP által benyújtásra került a költségvetési törvényre irányuló módosító indítvány, mely alapján az eredeti (T/2141.sz.) törvényjavaslatból kikerülne az a korlát, mely szerint a magánpénztári tagdíjfizető tagok számának hat hónap átlagában vizsgálva legalább két hónapos időtávban 70% alá csökkenése esetén a Pénztár végelszámolás alá kerülne.

A módosító indítvány megtekinthető itt

Egyéni számla

Tagi azonosító
Adóazonosító

Ügyfélszolgálat

  személyes telefonos
Hétfő 0800 - 1800 0800 - 2000
Kedd 0800 - 1600 0800 - 1600
Szerda 0800 - 1600 0800 - 1600
Csütörtök 0800 - 1600 0800 - 1600
Péntek 0800 - 1400 0800 - 1400

Telefon/Fax: +36-1-688-4658, +36-1-688-4659
e-mail: ugyfelszolgalat@szovetsegnyp.hu


Székhely: 1087 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 76. (Módusz Irodaház)