Pénztári hozamok

A Szövetség Nyugdíjpénztár teljesítményadatai (2018)

Pénztári nettó hozam 2018 Pénztári 10 éves átlagos nettó hozam 2009-2018 Pénztári 10 éves vagyonnövekedési mutató
Klasszikus -0,04% 3,83% 2,58%
Kiegyensúlyozott -0,97% 7,77% 6,68%
Növekedési -0,65% 9,05% 7,98%

Pénztári nettó hozam 2018: A Pénztár 2018. évi befektetési teljesítményének mutatója. Ennek segítségével értékelhetjük, hogy milyen eredménnyel fektette be a tagok pénzét a pénztár az adott évben.

Pénztári 10 éves átlagos nettó hozam 2009-2018: A nyilvánosságra hozatalt megelőző 10 teljes naptári évre közzétett pénztári szintű nettó éves hozamráta mértani átlaga. Ez a mutató a vagyonkezelői teljesítményt mutatja.

Pénztári 10 éves vagyonnövekedési mutató: Az egy főre jutó vagyonnal súlyozott átlagos hozamrátát jelenti. A mutató a pénztártagok egyéni számlájának átlagos hozamát jellemzi.

A Pénztár befektetési eredményeit a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001 (XII.26) kormányrendeletének 4. számú mellékletében meghatározott számítási módszertan szerint állapítja meg.

A 2018. évről általánosságban elmondható, hogy elsősorban a nemzetközi, de a hazai tőkepiacon is az elmúlt évben bekövetkezett kedvezőtlen folyamatok miatt a magyar Nyugdíjpénztárak (is) a korábbi évek kimagasló hozamaival ellentétben kismértékű veszteséget voltak kénytelenek elszenvedni. A kimutatott negatív hozamok elméleti veszteségeket jelentenek, hiszen a pénztártagok nem realizálják azokat mindaddig, amíg pénzüket ki nem veszik, vagy portfóliót nem váltanak. Javasoljuk, a portfólió teljesítményének értékelésekor minden esetben a hosszú távú eredményt tekintsék mérvadónak. E jellegzetességek miatt a jogszabályok is hozam-összehasonlításnál, kommunikációnál a hosszú távú, 10 éves átlagos adatok közlését írják elő. Ugyanakkor szeretnénk jelezni, hogy a decemberi visszaesést követően 2019. januárjában optimistán indult a befektetői hangulat a piacokon, így a kiegyensúlyozott és növekedési portfóliók pozitív eredményt, erősödést mutatnak.

Befektetési politikánkról és eredményeinkről, illetve a Pénztár vagyonkezelőjének, az Allianz Alapkezelő Zrt-nek negyedéves és éves jelentéseiről, aktuális árfolyam adatokról bővebben tájékozódhat az alábbi linkeken:

https://www.szovetsegnyp.hu/arfolyam.php

https://www.szovetsegnyp.hu/vagyonkezeloi.php

https://www.szovetsegnyp.hu/befektetes.php

Valamennyi magánnyugdíjpénztár befektetési eredménye (választható portfoliók aktuális hozamadatai) megtekinthető továbbá a Pénztár felügyeleti szervének weboldalán, az alábbi elérési úton:

//apps.mnb.hu/penztarfolyam/DailyList.aspx

Egyéni számla

Tagi azonosító
Adóazonosító

Ügyfélszolgálat

  személyes telefonos
Hétfő 0800 - 1800 0800 - 2000
Kedd 0800 - 1600 0800 - 1600
Szerda 0800 - 1600 0800 - 1600
Csütörtök 0800 - 1600 0800 - 1600
Péntek 0800 - 1400 0800 - 1400

Telefon/Fax: +36-1-688-4658, +36-1-688-4659

E-mail: ugyfelszolgalat@szovetsegnyp.hu

A Pénztár bankszámlaszáma tagdíjfizetéshez: 10918001-00000416-21960005

Számlavezető bank neve és címe: UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

SWIFT kód: BACXHUHB

IBAN számlaszám: HU69 1091 8001 0000 0416 2196 0005

Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. (Módusz Irodaház)